top of page

Välj din hälsocentral

Du kan välja att tillhöra en särskild hälsocentral, det kallas för att lista sig.

För att välja att tillhöra en hälsocentral ska du lista om dig via e-tjänsterna på 1177.

 

Om du inte har giltig e-legitimation kan du fylla i en valblankett som du kan skriva ut eller hämta på närmaste hälsocentral.

 

Läs mer om 1177 och dess e-tjänster om du vill byta hälsocentral via dator, Ipad eller mobil.

 

Du blir automatiskt listad vid en hälsocentral i närheten där du bor där du är folbokförd. Om du inte gör ett nytt val kvarstår du på den hälsocentral där du senast listades.

Valet av hälsocentral är personligt så därför behöver varje familjemedlem välja vilken hälsocentral de vill tillhöra. För barn upp till 16 år är det vårdnadshavaren som väljer.

bottom of page