Press

För frågor kring våra verksamheter var vänlig kontakta vår presskontakt. 

 

PRESSKONTAKT​

Patrik Wreeby

Tel: +46 (0)70 454 44 03

Epost: patrik.wreeby@premicare.com

 

Pressmeddelande:

29 januari, 2021

Administrativ granskning – Diagnoskodning och kontaktregistrering i Region Västernorrland

 

På uppdrag av Vårdval Västernorrland har en interngranskning genomförts under hösten 2020 som en administrativ kvalitetssäkring av diagnoskodning och kontaktregistrering i primärvården, något som uppmärksammas av lokalpressen under v4, 2021, bland annat i Sundsvalls tidning.

 

I granskningen uppmärksammades administrativa brister i diagnoskodning hos vissa yrkesgrupper vid våra enheter i Ljustadalen, Timrå, Söråker och Öbacka. Inga brister rapporterades vid Premicare Johannesberg. Premicare har alltsedan rapporten granskat de administrativa bristerna som identifierats och har skriftligen svarat Region Västernorrland om de förbättringsåtgärder vi avser genomföra under 2021 för en högre kvalitet gällande rätt diagnoskodning.

 

Vår bedömning är att dessa brister i diagnoskodning inte i någon nämnvärd grad påverkat den ersättning de olika enheterna fått, något som stämmer väl med Vårdvalschef Gun-Britts Milioris bedömning på ST.nu.

" – Nej, jag bedömer det inte så. Man ska vara oerhört insatt i systemet för att medvetet kunna nyttja det för att tjäna pengar, säger Gun-Britt Milioris."

 

Rätt diagnoskodning är dock en viktig del att kvalitetssäkra, för att så rättvist som möjligt spegla den vårdtyngd som finns på respektive enhet och Region Västernorrland i stort. Förbättringsarbetet är uppstartat och fortgår under 2021.

 

Mikael Stenlund,

VD Premicare Healthcare AB

15 december, 2020

IVO riktar kritik gällande två äldreboenden där Premicare har läkarmedverkan

 

IVO gör bedömningen att ingen av regionerna i Sverige har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling. Läs mer på Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling | IVO.se

 

Premicare, driver 9 hälsocentraler i Region Västernorrland och Region Gävleborg. I IVO:s utredning granskades två särskilda boenden där vi ansvarar för läkarmedverkan. IVO:s syfte är att säkerställa att våra äldre får den vård som de har rätt till under pandemin, vilket vi välkomnar.

 

Premicare arbetar i nuläget tillsammans med Region Västernorrland med att granska läkarmedverkan under perioden och om bristerna som uppmärksammats av IVO har påverkat utfallet av vården. I arbetet ingår även att redovisa vilka åtgärder som vi planerar att vidta i att försäkra en patientsäker vård för våra äldre, gällande de brister som IVO funnit.

 

- Vår personal inom Primärvården har utifrån vår uppfattning arbetat hårt för att upprätthålla en patientsäker vård under pandemin, något som är av vikt att poängtera, även om vi med visshet kommer hitta förbättringsområden för att trygga att våra äldre får en god vård under och efter pandemin, säger Mikael Stenlund, VD Premicare.

 

Svar ska vara IVO tillhanda per den 31/1, 2021.

 

 

 

29 oktober, 2020

 

​​​​​Premicare tar över tre hälsocentraler i Gävleborg

 

Premicare har förvärvat Hälsovalet i Sverige AB som driver tre hälsocentraler i Gävleborgs län; E-Hälsan, Varvet och Ljusne hälsocentral belägna i Hudiksvall och Söderhams kommun.

 

Sedan tidigare driver Premicare fem hälsocentraler i Västernorrland och sedan ett år tillbaka driver de Bergsjö hälsocentral, även denna i Gävleborgs län.

 

- Vi är otroligt glada och ser verkligen framemot denna förstärkning inom Premicare. Vi kommer i och med detta förvärv utöka möjligheten att utveckla primärvården menar Premicares VD, Mikael Stenlund.

 

Eva Jansson, VD, Hälsovalet i Sverige AB, kommer att arbeta kvar inom organisationen under de närmaste tre åren.

 

- Jag är övertygad om att detta är bra för vår personal och våra patienter. Min känsla är att det blir en långsiktigt och bra lösning, avslutar Eva.

 

Premicare har efter förvärvet en personalstyrka på ca 200 medarbetare bestående av olika kompetenser samt 50 000 patienter fördelat över två regioner.

 

Pressklipp:

201029 Premicare utökar verksamheten – tar över tre hälsocentraler i Hälsingland

 

190616 - ST: Revolution på väg in i primärvården – Premicares digitala projekt låter sköterskor ta över jobb från läkarna

190616 - Allehanda: Revolution på väg in i primärvården – Premicares digitala projekt låter sköterskor ta över jobb från läkarna

 

190531 - ST: Premicare tar över vårdcentral i Bergsjö: "Finns det möjlighet så tittar vi på varje objekt"

190530 - SVT: Bergsjö hälsocentral får nya ägare – behöver inte minska verksamheten

 

190530 - ST: Undantag beviljas inte privata vården – offentlig primärvård fick hålla stängt men Premicare nekas

190529 - P4: Hälsocentralen i Bergsjö blir privat

190521 - ST: Premicare nekas ha sommarstängt – "Vi tycker det här är väldigt olyckligt"

190515 - ST: 180 miljarder kan sparas på e-hälsa – "Ska vi klara den svenska välfärden så måste vi arbeta på nya sätt"

190423 - Svenskt Näringsliv: Läkare varnar för momssmocka

190102 - Svenskt Näringsliv: Digitaliserar primärvården tillsammans