top of page

Nyheter

För frågor kring våra verksamheter var vänlig kontakta vår presskontakt. 

 

PRESSKONTAKT​

Patrik Wreeby

Tel: +46 (0)70 454 44 03

Epost: patrik.wreeby@premicare.com

 

Nyheter!

_____________________________________

22 december, 2022

 

HumanResurs hälsocentral blir en del av Premicare familjen 

Premicare som är en vårdkoncern med 220 medarbetare och 50 000 patienter har i dagarna förvärvat ytterligare en hälsocentral, HumanResurs hälsocentral i Örnsköldsvik. HumanResurs har sedan 2016 drivits av Viktor Kågevall, Liza Kågevall och Anna Alexandersson som även är VD på HumanResurs. 

Premicare i en expansionfas

Premicare är i en expansionsfas där Örnsköldsvik är ett helt nytt närsjukvårdsområde i Västernorrland.  

- I och med detta förvärv driver vi nu nio hälsocentraler i både region Västernorrland och Gävleborg. Vi ser verkligen framåt att HumanResurs i Örnsköldsvik blir en del av oss säger Mikael Stenlund, VD på Premicare. 

 

HumanResurs ändrar fokus

I framtiden vill HumanResurs rikta sitt fokus mot företagshälsovården och därför beslutat att sälja hälsocentralen som även kommer att byta namn under våren. 

- Vi blev kontaktade av Premicare tidigare i år och efter många övervägande kände vi att detta ligger i linje med vart vi vill och kom till beslutet att detta är rätt väg att gå, menar Anna Alexandersson, VD på HumanResurs. 

 

För Anna Reynberg Sjölund som är verksamhetschef på HumanResurs hälsocentral kom uppköpet som lite av en överraskning.  

- Det var inget som jag förväntade mig men jag vill definitivt vara kvar i företaget och ser framemot att ta del av denna resa tillsammans med Premicare säger Anna Reynberg Sjölund. 

Drabbar inte patienterna

För Premicare är det naturligtvis viktigt att göra övertagandet så smidigt som möjligt utan att störa den dagliga verksamheten alltför mycket. Patienterna på hälsocentralen kommer inte att drabbas utav ägarbytet utan är man i behov av vård så kontaktar man hälsocentralen som vanligt berättar Anna Reynberg Sjölund vidare. 

- För oss är det viktigt att behålla stabiliteten och med Anna som har en sådan gedigen erfarenhet av både vården och ledarskapet är vi väldigt glada och tacksamma att hon vill fortsätta att utvecklas tillsammans med oss avslutar Mikael Stenlund, Premicare. 

 

 

Kontakt:

Anna Alexandersson, VD, HumanResurs, epost: anna.alexandersson@humanresurs.se, tel: 0660 - 30 98 30

Anna Reynberg Sjölund, Verksamhetschef, HumanResurs, epost: anna.reynberg-sjolund@humanresurs.se, tel: 0660 - 22 26 71

Mikael Stenlund, VD, Premicare, epost: mikael.stenlund@premicare.com, tel: 0732 - 748970 

Patrik Wreeby, Koncernchef, Premicare, epost: patrik.wreeby@premicare.com, tel: 070 - 454 44 03

_____________________________________

23 september, 2022

 

Digital vård ska ge ökad kvalitet till seniorer i Timrå

Under hösten har det startat ett pilotprojekt i Timrå kommun som handlar om att föra vården närmare individen. Det är ett nytt arbetssätt där kommunen i nära samverkan med vårdbolaget Premicare bildar ett gemensamt närvårdsteam för i första hand hemsjukvårdspatienter. Målet är att bibehålla högsta möjliga kvalitet i vården med de resurser som finns. Projektet kallas för Proaktiv digifysisk seniorvård.

Socialförvaltningens chef Sara Grape Junkka är positiv inför projektet och ser flera fördelar för både individ och samhälle.

– Vi hoppas att det ska leda till minskad oro och ökad trygghet hos personer med hemsjukvård, men också att vi ska undvika onödiga inläggningar på sjukhuset, säger Sara.

Fördelen med en ökad samverkan mellan primärvård och kommun gör att medarbetarna får prova ett nytt arbetssätt som ska leda till ökad kvalitet och delaktighet för patienterna, som hittills gett positiva signaler om hur det fungerar.

– Vi ser också att en tidig kartläggning av personernas hälsotillstånd kan leda till snabbare bedömningar och att åtgärder kan sättas in tidigare. Vi är i uppstarten av projektet, men de som fått besök hittills har varit nöjda. Efter avslutat projekt kommer vi också att göra en utvärdering, fortsätter Sara.

Förbättrad arbetsmiljö

Arbetssättet erbjuder även en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor med möjlighet att skapa ett bättre patientmöte och snabb återkoppling från läkare.

– Även personalen i projektet upplever större meningsfullhet med sina arbetsinsatser. Man jobbar närmare patienten och kan besluta om insatser i tidigare skede. De är nyfikna på och positiva till att prova på det nya arbetssättet, berättar Sara.

Trots det är det en utmaning att bemanna projektet.

– Det här arbetssättet behöver resurser i form av sjuksköterskor och det är en stor utmaning att rekrytera sköterskor, fortsätter Sara. Vi prövar någonting nytt på riktigt, där projektet är en av flera viktiga pusselbitar mot en omställning för en god och nära vård. Det är ett nytt samverkanssätt mellan två huvudmän, slår Sara fast.

”Som patient blir man kapten på sin egen skuta”

Initiativtagare till pilotprojektet är vårdbolaget Premicare. En av grundarna till Premicare är läkaren Patrik Wreeby och han menar att det finns flera anledningar till en förändrad vård.

– Sverige har i grunden en riktigt bra vård men är reaktiv istället för proaktiv. Vi behöver bli mer proaktiva, arbeta förebyggande och göra insatser i tidigt skede, så att patientens hälsa och livskvalitet inte försämrats i onödan. Ekvationen blir svår när vi blir allt fler invånare och äldre, men inga fler personer som ska utföra vården. Samtidigt ska vi jobba mer personcentrerat där patienten blir ”kapten på sin egen skuta”. Jag som läkare blir mer som rådgivare åt patienten, vilket var en erfarenhet som jag upplevde dagligen i mitt arbete som läkare, menar Patrik.

Använda samhällets resurser mer effektivt

En undersökning som genomfördes på Sundsvalls sjukhus i september 2021 visade att av 3749 besök på akutmottagningen var 15 procent över 80 år. Bara 8 procent hade passerat primärvård innan vilket tyder på att en stor del av inläggningarna på akutmottagningen hade kunnat undvikas. (Källa: Samverkansstrukturer mellan kommunerna och Region Västernorrland, delrapport 1, s. 9)

– Ur individens perspektiv är det inte alls bra, och inte heller för samhället. De få platser som finns på akutmottagningen bör användas för de personer som verkligen behöver det, samtidigt som hälsan hos äldre och sköra kan försämras ytterligare med onödiga ambulanstransporter och inläggningar på sjukhuset, fortsätter Patrik.

Genom pilotprojektet kommer det alltså hem en sjuksköterska till den som har hemsjukvård. Med sig har sköterskan en buss som är utrustad med verktyg där patienten blir undersökt.

– Tanken är att vi ska kunna åka ut, ta prover och diagnosticera personer direkt i bussen som innehåller alla de verktyg som behövs. Därefter har sjuksköterskan direktkontakt med fullt legitimerade läkare i Grekland och Spanien som diagnostiserar patienten. Det är tillgängligt, snabbt och effektivt med individen i centrum, menar Patrik.

Teknik som möjliggör framtidens vård

Premicare står för teknik, buss och läkare, medan Timrå kommun tillhandahåller sjuksköterskor som kör bussen. Och tekniken är minst sagt välutvecklad.

– Ungefär 50 000 arbetstimmar har lagts de senaste sex åren på att utveckla ett medicintekniskt it-system som ska ge stöd för analys och diagnos på distans, berättar Patrik.

En fråga som länge gäckat Patrik är vad som händer med vården om vi inte hittar nya arbetssätt.

– Vi vet att vår personalstyrka i vården är svårt trängd, många har svårt att få tiden att räcka till - Västernorrland har saknat allmänläkare i säkert 20 år. För patientens skull blir det en mycket sämre vård om vi inte ändrar arbetssättet. Även för personalen, menar Patrik.

Timrå först ut i länet

Region Västernorrland är projektägare och är nöjd över att Timrå kommun och Premicare genomför pilotprojektet. En viktig del med satsningen är att öka tillgängligheten av läkare i kommunen.

Gun-Britt Milioris som arbetar som vårdvalschef på Region Västernorrland lyfter fram att pilotprojektet i Timrå är en del av en större satsning och hoppas genom det kunna genomföra fler projekt med fler kommuner i länet.

– Det här är starten och en del i Nära vård-satsningen, ett arbete som pågår i hela landet. Det handlar egentligen om att flytta vården närmare den enskilde personen och att alla upplever en trygg och professionell vård.

Pilotprojektet i Timrå är först ut i länet och är ett försök att se om det kan leda till förbättrad vård för människor med hemsjukvård.

Vi hoppas genom projektet i Timrå få erfarenheter och lära oss mer om Proaktiv digifysisk seniorvård, och därigenom påvisa fördelar som fler kan lära av. Målet är att det här ska bli varaktigt och att vi ska hitta formen för att flytta vården närmare medborgarna, avslutar Gun-Britt.

_____________________________________

22 september, 2022

 

INFORMATION

 

Ansökan om utträde ur avtal för Hälsoval Primärvård för Premicare Ljusne Hälsocentral 

Ansökan gäller Premicare Ljusne Hälsocentral. 

 

Premicares verksamhetsidé är och har under många år varit, att vi utifrån de ekonomiska ramar som regionen ger primärvården, skapar en trivsam, utvecklande arbetsmiljö och använda innovativa arbetssätt för att uppnå en god personcentrerad vård.     

Idén ligger till grund för varför vi finns - Innovation för en hållbar hälsa. När vi har en hållbar hälsosam situation för våra medarbetare, får patienten möta en medarbetare som har goda förutsättningar att erbjuda god personcentrerad vård.    

Vi har sedan 17 år tillbaka bedrivit primärvård på hälsocentraler, i nuläget i spannet 1800 patienter till 10 000 patienter, och bedriver i dagsläget primärvård för ca 50 000 patienter i regionerna Västernorrland och Gävleborg.    

Efter ett intensivt arbete under ca två år kan vi konstatera att vi med befintliga resurser i Ljusne inte kan skapa en hållbar arbetsmiljö. Med ett underlag på ca 1800 patienter blir Hälsocentralen mycket sårbar vid personalfrånvaro såsom sjukdom, eller vid semestertid och utbildningar vilket i slutändan drabbar våra patienter. Denna utmaning finns även på enheter som är betydligt större, men vår erfarenhet visar att den nedre gränsen för oss att klara att upprätthålla de krav som finns på självgående hälsocentraler är ett underlag på ca 4000 patienter. Vi ser inte att Ljusne utifrån befolkningsunderlag har möjlighet att växa till den storleken.    

Vi har därför efter samråd med Hälsovalskontoret i Region Gävleborg beslutat att ansöka om utträde ur Hälsovalsavtalet för Premicare Ljusne Hälsocentral med målsättningen att stänga Hälsocentralen i sin nuvarande form 3 månader efter fastställt beslut från Regionen. 

Vår målsättning är att erbjuda en bättre tillgänglighet och kontinuitet för patienter som idag tillhör Ljusne Hälsocentral, om det geografiska upptagningsområdet som idag tillhör Ljusne hälsocentral övergår i sin helhet till Premicare E-center Hälsocentral i Söderhamn (15km), med en fortsatt filialverksamhet i Ljusne. Vi tror att vi med denna förändring påtagligt kan förbättra arbetsmiljön, och därmed även vården för våra patienter.   

Vi vill påminna patienter som berörs att de har möjlighet att välja vilken hälsocentral man vill tillhöra, via 1177 eller direkt på hälsocentralerna. Vi önskar självklart alla våra patienter i Ljusne hjärtligt välkomna till E-center Hälsocentral, och kan bara beklaga att det inte är möjligt att fortsätta som tidigare i Ljusne.   

 

Söderhamn, 2022-09-21 

 

Mikael Stenlund 

T.F Verksamhetschef, Premicare Hälsingland/VD Premicare Hälsingland AB 
Varvet HC, E-Center HC och Ljusne HC, mikael.stenlund@premicare.com, Tel: 0732-748970 

 

______________________________________ 

 

 

30 augusti, 2022

 
Premicare genomgår en organisationsförändring 

 

Premicare är en vårdaktör inom Region Gävleborg och Västernorrland med totalt 50 000 listade patienter. Under de senaste två åren har Premicare haft stora utmaningar med att rekrytera personal till hälsocentralen i Ljusne, vilket påverkar tillgängligheten för patienterna.  

 

- Ljusne hälsocentral är en liten enhet vilket gör det väldigt sårbar vid personalfrånvaro såsom vid sjukdom, semestertider, utbildningar, etc., vilket i slutändan drabbar våra patienter, säger Mikael Stenlund, VD Premicare. 

 

Trots ett intensivt arbete kan man konstatera att med befintliga resurser är det inte möjligt att bibehålla en trivsam och hållbar arbetsmiljö för personalen.  

 

- Denna situation går inte i linje med Premicares värdegrund och vad vi står för. Omständigheterna kräver att vi gör en organisationsförändring som i förlängningen innebär att detta antagligen kommer att påverka Ljusne Hälsocentral. Vi är mitt i en fas där vi analyserar hur arbetet framåt kan komma att påverka våra medarbetare och patienter, avslutar Mikael Stenlund.  

 

 

För frågor: Mikael Stenlund, tel: 073-2748970, epost: mikael.stenlund@premicare.com 

 

_____________________________________

 

29 januari, 2021

​Administrativ granskning – Diagnoskodning och kontaktregistrering i Region Västernorrland

 

På uppdrag av Vårdval Västernorrland har en interngranskning genomförts under hösten 2020 som en administrativ kvalitetssäkring av diagnoskodning och kontaktregistrering i primärvården, något som uppmärksammas av lokalpressen under v4, 2021, bland annat i Sundsvalls tidning.

 

I granskningen uppmärksammades administrativa brister i diagnoskodning hos vissa yrkesgrupper vid våra enheter i Ljustadalen, Timrå, Söråker och Öbacka. Inga brister rapporterades vid Premicare Johannesberg. Premicare har alltsedan rapporten granskat de administrativa bristerna som identifierats och har skriftligen svarat Region Västernorrland om de förbättringsåtgärder vi avser genomföra under 2021 för en högre kvalitet gällande rätt diagnoskodning.

 

Vår bedömning är att dessa brister i diagnoskodning inte i någon nämnvärd grad påverkat den ersättning de olika enheterna fått, något som stämmer väl med Vårdvalschef Gun-Britts Milioris bedömning på ST.nu.

" – Nej, jag bedömer det inte så. Man ska vara oerhört insatt i systemet för att medvetet kunna nyttja det för att tjäna pengar, säger Gun-Britt Milioris."

 

Rätt diagnoskodning är dock en viktig del att kvalitetssäkra, för att så rättvist som möjligt spegla den vårdtyngd som finns på respektive enhet och Region Västernorrland i stort. Förbättringsarbetet är uppstartat och fortgår under 2021.

 

Mikael Stenlund,

VD Premicare Healthcare AB

_____________________________________

15 december, 2020

​IVO riktar kritik gällande två äldreboenden där Premicare har läkarmedverkan

 

IVO gör bedömningen att ingen av regionerna i Sverige har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling. Läs mer på Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling | IVO.se

 

Premicare, driver 9 hälsocentraler i Region Västernorrland och Region Gävleborg. I IVO:s utredning granskades två särskilda boenden där vi ansvarar för läkarmedverkan. IVO:s syfte är att säkerställa att våra äldre får den vård som de har rätt till under pandemin, vilket vi välkomnar.

 

Premicare arbetar i nuläget tillsammans med Region Västernorrland med att granska läkarmedverkan under perioden och om bristerna som uppmärksammats av IVO har påverkat utfallet av vården. I arbetet ingår även att redovisa vilka åtgärder som vi planerar att vidta i att försäkra en patientsäker vård för våra äldre, gällande de brister som IVO funnit.

 

- Vår personal inom Primärvården har utifrån vår uppfattning arbetat hårt för att upprätthålla en patientsäker vård under pandemin, något som är av vikt att poängtera, även om vi med visshet kommer hitta förbättringsområden för att trygga att våra äldre får en god vård under och efter pandemin, säger Mikael Stenlund, VD Premicare.

 

Svar ska vara IVO tillhanda per den 31/1, 2021.

_____________________________________

29 oktober, 2020

​​Premicare tar över tre hälsocentraler i Gävleborg

 

Premicare har förvärvat Hälsovalet i Sverige AB som driver tre hälsocentraler i Gävleborgs län; E-Hälsan, Varvet och Ljusne hälsocentral belägna i Hudiksvall och Söderhams kommun.

 

Sedan tidigare driver Premicare fem hälsocentraler i Västernorrland och sedan ett år tillbaka driver de Bergsjö hälsocentral, även denna i Gävleborgs län.

 

- Vi är otroligt glada och ser verkligen framemot denna förstärkning inom Premicare. Vi kommer i och med detta förvärv utöka möjligheten att utveckla primärvården menar Premicares VD, Mikael Stenlund.

 

Eva Jansson, VD, Hälsovalet i Sverige AB, kommer att arbeta kvar inom organisationen under de närmaste tre åren.

 

- Jag är övertygad om att detta är bra för vår personal och våra patienter. Min känsla är att det blir en långsiktigt och bra lösning, avslutar Eva.

 

Premicare har efter förvärvet en personalstyrka på ca 200 medarbetare bestående av olika kompetenser samt 50 000 patienter fördelat över två regioner.

_____________________________________

 

Pressklipp:

221205 - IT-hälsa.se; Proaktiv digifysisk seniorvård antar nu utmaningen!

201029 - Premicare utökar verksamheten – tar över tre hälsocentraler i Hälsingland

 

190616 - ST: Revolution på väg in i primärvården – Premicares digitala projekt låter sköterskor ta över jobb från läkarna

190616 - Allehanda: Revolution på väg in i primärvården – Premicares digitala projekt låter sköterskor ta över jobb från läkarna

 

190531 - ST: Premicare tar över vårdcentral i Bergsjö: "Finns det möjlighet så tittar vi på varje objekt"

190530 - SVT: Bergsjö hälsocentral får nya ägare – behöver inte minska verksamheten

 

190530 - ST: Undantag beviljas inte privata vården – offentlig primärvård fick hålla stängt men Premicare nekas

190529 - P4: Hälsocentralen i Bergsjö blir privat

190521 - ST: Premicare nekas ha sommarstängt – "Vi tycker det här är väldigt olyckligt"

190515 - ST: 180 miljarder kan sparas på e-hälsa – "Ska vi klara den svenska välfärden så måste vi arbeta på nya sätt"

190423 - Svenskt Näringsliv: Läkare varnar för momssmocka

190102 - Svenskt Näringsliv: Digitaliserar primärvården tillsammans

bottom of page