Press

För frågor kring våra verksamheter var vänlig kontakta vår presskontakt. 

 

PRESSKONTAKT​

Patrik Wreeby

Tel: +46 (0)70 454 44 03

Epost: patrik.wreeby@premicare.com

 

 

 

Pressmeddelande

_____________________________________

22 september, 2022

 

INFORMATION

 

Ansökan om utträde ur avtal för Hälsoval Primärvård för Premicare Ljusne Hälsocentral 

Ansökan gäller Premicare Ljusne Hälsocentral. 

 

Premicares verksamhetsidé är och har under många år varit, att vi utifrån de ekonomiska ramar som regionen ger primärvården, skapar en trivsam, utvecklande arbetsmiljö och använda innovativa arbetssätt för att uppnå en god personcentrerad vård.     

Idén ligger till grund för varför vi finns - Innovation för en hållbar hälsa. När vi har en hållbar hälsosam situation för våra medarbetare, får patienten möta en medarbetare som har goda förutsättningar att erbjuda god personcentrerad vård.    

Vi har sedan 17 år tillbaka bedrivit primärvård på hälsocentraler, i nuläget i spannet 1800 patienter till 10 000 patienter, och bedriver i dagsläget primärvård för ca 50 000 patienter i regionerna Västernorrland och Gävleborg.    

Efter ett intensivt arbete under ca två år kan vi konstatera att vi med befintliga resurser i Ljusne inte kan skapa en hållbar arbetsmiljö. Med ett underlag på ca 1800 patienter blir Hälsocentralen mycket sårbar vid personalfrånvaro såsom sjukdom, eller vid semestertid och utbildningar vilket i slutändan drabbar våra patienter. Denna utmaning finns även på enheter som är betydligt större, men vår erfarenhet visar att den nedre gränsen för oss att klara att upprätthålla de krav som finns på självgående hälsocentraler är ett underlag på ca 4000 patienter. Vi ser inte att Ljusne utifrån befolkningsunderlag har möjlighet att växa till den storleken.    

Vi har därför efter samråd med Hälsovalskontoret i Region Gävleborg beslutat att ansöka om utträde ur Hälsovalsavtalet för Premicare Ljusne Hälsocentral med målsättningen att stänga Hälsocentralen i sin nuvarande form 3 månader efter fastställt beslut från Regionen. 

Vår målsättning är att erbjuda en bättre tillgänglighet och kontinuitet för patienter som idag tillhör Ljusne Hälsocentral, om det geografiska upptagningsområdet som idag tillhör Ljusne hälsocentral övergår i sin helhet till Premicare E-center Hälsocentral i Söderhamn (15km), med en fortsatt filialverksamhet i Ljusne. Vi tror att vi med denna förändring påtagligt kan förbättra arbetsmiljön, och därmed även vården för våra patienter.   

Vi vill påminna patienter som berörs att de har möjlighet att välja vilken hälsocentral man vill tillhöra, via 1177 eller direkt på hälsocentralerna. Vi önskar självklart alla våra patienter i Ljusne hjärtligt välkomna till E-center Hälsocentral, och kan bara beklaga att det inte är möjligt att fortsätta som tidigare i Ljusne.   

 

Söderhamn, 2022-09-21 

 

Mikael Stenlund 

T.F Verksamhetschef, Premicare Hälsingland/VD Premicare Hälsingland AB 
Varvet HC, E-Center HC och Ljusne HC, mikael.stenlund@premicare.com, Tel: 0732-748970 

 

______________________________________ 

 

 

30 augusti, 2022

Premicare genomgår en organisationsförändring 

 

Premicare är en vårdaktör inom Region Gävleborg och Västernorrland med totalt 50 000 listade patienter. Under de senaste två åren har Premicare haft stora utmaningar med att rekrytera personal till hälsocentralen i Ljusne, vilket påverkar tillgängligheten för patienterna.  

 

- Ljusne hälsocentral är en liten enhet vilket gör det väldigt sårbar vid personalfrånvaro såsom vid sjukdom, semestertider, utbildningar, etc., vilket i slutändan drabbar våra patienter, säger Mikael Stenlund, VD Premicare. 

 

Trots ett intensivt arbete kan man konstatera att med befintliga resurser är det inte möjligt att bibehålla en trivsam och hållbar arbetsmiljö för personalen.  

 

- Denna situation går inte i linje med Premicares värdegrund och vad vi står för. Omständigheterna kräver att vi gör en organisationsförändring som i förlängningen innebär att detta antagligen kommer att påverka Ljusne Hälsocentral. Vi är mitt i en fas där vi analyserar hur arbetet framåt kan komma att påverka våra medarbetare och patienter, avslutar Mikael Stenlund.  

 

 

För frågor: Mikael Stenlund, tel: 073-2748970, epost: mikael.stenlund@premicare.com 

 

_____________________________________

 

29 januari, 2021

Administrativ granskning – Diagnoskodning och kontaktregistrering i Region Västernorrland

 

På uppdrag av Vårdval Västernorrland har en interngranskning genomförts under hösten 2020 som en administrativ kvalitetssäkring av diagnoskodning och kontaktregistrering i primärvården, något som uppmärksammas av lokalpressen under v4, 2021, bland annat i Sundsvalls tidning.

 

I granskningen uppmärksammades administrativa brister i diagnoskodning hos vissa yrkesgrupper vid våra enheter i Ljustadalen, Timrå, Söråker och Öbacka. Inga brister rapporterades vid Premicare Johannesberg. Premicare har alltsedan rapporten granskat de administrativa bristerna som identifierats och har skriftligen svarat Region Västernorrland om de förbättringsåtgärder vi avser genomföra under 2021 för en högre kvalitet gällande rätt diagnoskodning.

 

Vår bedömning är att dessa brister i diagnoskodning inte i någon nämnvärd grad påverkat den ersättning de olika enheterna fått, något som stämmer väl med Vårdvalschef Gun-Britts Milioris bedömning på ST.nu.

" – Nej, jag bedömer det inte så. Man ska vara oerhört insatt i systemet för att medvetet kunna nyttja det för att tjäna pengar, säger Gun-Britt Milioris."

 

Rätt diagnoskodning är dock en viktig del att kvalitetssäkra, för att så rättvist som möjligt spegla den vårdtyngd som finns på respektive enhet och Region Västernorrland i stort. Förbättringsarbetet är uppstartat och fortgår under 2021.

 

Mikael Stenlund,

VD Premicare Healthcare AB

_____________________________________

15 december, 2020

​IVO riktar kritik gällande två äldreboenden där Premicare har läkarmedverkan

 

IVO gör bedömningen att ingen av regionerna i Sverige har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling. Läs mer på Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling | IVO.se

 

Premicare, driver 9 hälsocentraler i Region Västernorrland och Region Gävleborg. I IVO:s utredning granskades två särskilda boenden där vi ansvarar för läkarmedverkan. IVO:s syfte är att säkerställa att våra äldre får den vård som de har rätt till under pandemin, vilket vi välkomnar.

 

Premicare arbetar i nuläget tillsammans med Region Västernorrland med att granska läkarmedverkan under perioden och om bristerna som uppmärksammats av IVO har påverkat utfallet av vården. I arbetet ingår även att redovisa vilka åtgärder som vi planerar att vidta i att försäkra en patientsäker vård för våra äldre, gällande de brister som IVO funnit.

 

- Vår personal inom Primärvården har utifrån vår uppfattning arbetat hårt för att upprätthålla en patientsäker vård under pandemin, något som är av vikt att poängtera, även om vi med visshet kommer hitta förbättringsområden för att trygga att våra äldre får en god vård under och efter pandemin, säger Mikael Stenlund, VD Premicare.

 

Svar ska vara IVO tillhanda per den 31/1, 2021.

_____________________________________

29 oktober, 2020

​​Premicare tar över tre hälsocentraler i Gävleborg

 

Premicare har förvärvat Hälsovalet i Sverige AB som driver tre hälsocentraler i Gävleborgs län; E-Hälsan, Varvet och Ljusne hälsocentral belägna i Hudiksvall och Söderhams kommun.

 

Sedan tidigare driver Premicare fem hälsocentraler i Västernorrland och sedan ett år tillbaka driver de Bergsjö hälsocentral, även denna i Gävleborgs län.

 

- Vi är otroligt glada och ser verkligen framemot denna förstärkning inom Premicare. Vi kommer i och med detta förvärv utöka möjligheten att utveckla primärvården menar Premicares VD, Mikael Stenlund.

 

Eva Jansson, VD, Hälsovalet i Sverige AB, kommer att arbeta kvar inom organisationen under de närmaste tre åren.

 

- Jag är övertygad om att detta är bra för vår personal och våra patienter. Min känsla är att det blir en långsiktigt och bra lösning, avslutar Eva.

 

Premicare har efter förvärvet en personalstyrka på ca 200 medarbetare bestående av olika kompetenser samt 50 000 patienter fördelat över två regioner.

_____________________________________

 

Pressklipp:

201029 Premicare utökar verksamheten – tar över tre hälsocentraler i Hälsingland

 

190616 - ST: Revolution på väg in i primärvården – Premicares digitala projekt låter sköterskor ta över jobb från läkarna

190616 - Allehanda: Revolution på väg in i primärvården – Premicares digitala projekt låter sköterskor ta över jobb från läkarna

 

190531 - ST: Premicare tar över vårdcentral i Bergsjö: "Finns det möjlighet så tittar vi på varje objekt"

190530 - SVT: Bergsjö hälsocentral får nya ägare – behöver inte minska verksamheten

 

190530 - ST: Undantag beviljas inte privata vården – offentlig primärvård fick hålla stängt men Premicare nekas

190529 - P4: Hälsocentralen i Bergsjö blir privat

190521 - ST: Premicare nekas ha sommarstängt – "Vi tycker det här är väldigt olyckligt"

190515 - ST: 180 miljarder kan sparas på e-hälsa – "Ska vi klara den svenska välfärden så måste vi arbeta på nya sätt"

190423 - Svenskt Näringsliv: Läkare varnar för momssmocka

190102 - Svenskt Näringsliv: Digitaliserar primärvården tillsammans