top of page

 

Behandlingsmaterial

Här har vi samlat behandlingsmaterial för dig som går i behandling hos oss i Premicare. Materialet bygger på KBT, som står för kognitiv beteendeterapi, och är en praktiskt inriktad behandlingsmetod som i forskning visat sig vara en effektiv metod för att hjälpa människor med en rad olika problemområden som exempelvis nedstämdhet, oro, ångest, stress eller sömnbesvär. I behandlingen kommer vi framförallt att ha fokus på nuet och vilka konkreta förändringar du själv kan göra för att bättre hantera och förhålla dig till de svårigheter du kämpar med.

 

Får du frågor när du arbetar med materialet så får du gärna ta upp dem med din behandlare!

Allmänna metoder

Depression och Nedstämdhet

Oro och GAD

Ångest och fobier

 

Hälsoångest

Paniksyndrom

Social ångest

Specifik fobi

Stress och utmattning

Sömnproblem

Tvångssyndrom

bottom of page