top of page

Ledningssystem

Premicare har ett ledningssystem för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:19. Vi tar fram patientsäkerhetsberättelser och verksamhetsbokslut till våra uppdragsgivare.

Nyckeltal relaterade till kvalitet

Premicare arbetar efter de kvalitetsregister som våra uppdragsgivare efterfrågar. Fritt val innebär att alla har rätt att själv välja den vårdgivare som regionen godkänt och tecknat överenskommelse/avtal inom ramen för lagen (2008:963) om valfrihetssystem (LOV).

 

För ytterligare information kan du läsa mer på Region Västernorrlands sida angående Vårdval i Region Västernorrland.

Premicares hälsocentraler finns representerade på 1177 under "hitta vård" där du kan läsa mer om Premicares hälsocentraler:

Kollektivavtal

Premicare är ansluten till ett kollektivavtal och är medlem i vårdföretagarna. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. För ytterligare information besök Vårdföretagarnas hemsida.

bottom of page