top of page

FYSISK AKTIVITET

Träning definieras som en fysisk aktivitet som utförs med ett specifikt syfte att förbättra en funktion.

Påverka din sjukdom

Här hittar du mer material kring hur du kan förbättra dina levnadsvanor specifikt för din diagnos.

bottom of page