OM - ELLER AVBOKNING

 

Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud, debiteras du ordinarie patientavgift plus faktureringsavgift 50 kr. Det gäller även besök där patientavgift inte skulle ha tagits ut.

  • Om- eller avbokning ska ske senast 2 timmar innan stängningsdags dagen före bokad tid, i annat fall debiteras du för uteblivet besök, gäller även avgiftsfria besök.

Om du vill boka eller avboka en tid gör det under fliken nedan; 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge