top of page

KOST & MILJÖ

Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön på många sätt, i hela livsmedelskedjan från jord till bord. Ungefär en tredjedel av utsläppen från våra hushåll beror på det vi äter. Det är därför av stor betydelse för miljön, vilken mat vi väljer att äta. Genom att ändra våra matvanor kan vi minska utsläppen av växthusgaser. Vad som är bra för miljön är nästan alltid detsamma med vad som är bra för hälsan.

Här är några tips på hur du minskar matens miljöpåverkan:

 • Minska på köttportionen och ät mer vegetariskt. Det är bra att ersätta en del av köttet med vegetabilier som rotfrukter, spannmål, ärter och bönor.

 • Välj fisk som är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt, till exempel miljömärkt fisk.

 • Välj frukt och grönt som tål att lagras, till exempel grova grönsaker, och välj känsligare frukter och grönsaker efter säsong.

 • Dra ner på godis, läsk, bakverk och snacks – de påverkar miljön utan att bidra med så mycket näring.

 • Minska svinnet - förvara maten rätt, planera dina inköp och ta hand om rester.

Kött & Chark

Kött är det livsmedel som påverkar miljön inklusive klimatet mest. Samtidigt är det en viktig källa till järn och protein, men ur hälsosynpunkt behöver vi inte äta så mycket kött som vi gör idag. Tvärtom är det bra att dra ner på rött kött och charkprodukter eftersom det kan minska risken för vissa cancerformer. Därför behöver vi äta mindre kött och välja det kött vi äter med omsorg

 

Det finns flera saker du kan göra för att bidra till en bättre miljö och samtidigt äta hälsosamt. Du kan till exempel:

 • Minska på köttportionen och äta mer vegetariskt, så påverkar måltiden klimatet mindre. Det är bra att ersätta en del av köttet med vegetabilier som rotfrukter, spannmål, ärter och bönor.

 • Välja kött från betande djur som håller marker öppna och bidrar till biologisk mångfald, såsom naturbeteskött.

 • Äta fler delar av djuret, inklusive inälvsmat och chark, så hela djuret tas till vara.

Länk: Rött kött och chark (livsmedelsverket.se) Kött och chark (livsmedelsverket.se)

Fisk

När det gäller fiske kan du framför allt minska den negativa miljöpåverkan genom att välja miljömärkt fisk och variera mellan sorterna. Då påverkar du vilken fisk som fångas och det har stor betydelse för miljön.

 • Välja miljömärkt fisk och skaldjur (kolla efter märkning MSC, ASC och KRAV.

 • Variera mellan olika fiskar och skaldjur.

 • Undvika hotade fisk- och skaldjursarter.

 • Ät musslor! De renar våra hav.

Läs mer om hur du kan välja ett mer hälsosamt och miljösmart val när det kommer till fisk och skaldjur: Fisk och skaldjur (livsmedelsverket.se)

Grönsaker

Baljväxter

Frukt

För hälsan är det bra att äta minst 500 gram grönsaker och frukter per dag. Grönsaker, baljväxter och frukter innehåller fibrer, vitaminer och andra skyddande ämnen. Grova grönsaker, lök och baljväxter, som bönor och linser, är extra värdefulla tack vare att de är så näringsrika.

Rotfrukter, kål, lök och torkade baljväxter kan dessutom lagras längre med mindre risk för svinn än känsligare grönsaker och frukter. Det bidrar till att de påverkar klimatet mindre än salladsgrönsaker.

 

Det finns flera saker du kan göra för att bidra till en bättre miljö och samtidigt äta hälsosamt. Du kan till exempel:

 • Välja grönsaker och frukter som tål att lagras, till exempel grova grönsaker och lök.

 • Välja frukter och grönsaker efter säsong.

 • Äta en större andel av grönsaken eller frukten, till exempel stocken på broccoli

 • Välj ekologiskt och miljömärkta varor

 • Ät torkade baljväxter

 • Ersätta en del av det kött du äter med vegetabilier som rotfrukter, spannmål, ärter och bönor.

Länk: Grönsaker, baljväxter och frukt (livsmedelsverket.se)

Spannmål

Potatis

Spannmål är vete (inklusive spelt och durumvete), råg, havre, korn, majs, ris, hirs, durra och andra sorghum-arter. Spannmålsprodukter, till exempel bröd, flingor, gryn, pasta och ris, är de enda källorna till fullkorn i maten. Rådet för hälsan är att välja fullkorn när du äter pasta, bröd och gryn.

Spannmål och potatis är bra mat för hälsan och påverkar dessutom miljön ganska lite. Fullkornsvarianterna av spannmål är rika på fibrer, järn och folat (folsyra) och kan skydda mot hjärt- och kärlsjukdom och vissa cancerformer. Ur miljösynpunkt är ris inte lika bra som andra spannmål och potatis.

Det finns flera saker du kan göra för att bidra till en bättre miljö och samtidigt äta hälsosamt. Du kan till exempel:

 • Ersätta en del av det kött du äter med vegetabilier som spannmålsprodukter, baljväxter och rotfrukter, till exempel potatis.

 • Variera mellan olika spannmål som råg, havre, korn och vete.

 • Välj miljö- och klimatcertifierade alternativ.

Länk: Potatis och spannmål (livsmedelsverket.se)

Mejerivaror

Mjölk, som kan vidareförädlas till exempelvis ost, grädde och yoghurt, kommer från kor. Kor liksom får och getter har flera magar, de är så kallade idisslande djur. De kan äta gräs och annat grovfoder och släpper ut metangas när de äter. Det är dåligt för klimatet eftersom metan är en kraftfull växthusgas. Djur som höns och grisar har bara en mage. De är så kallade enkelmagade djur och släpper därmed inte ut mycket metangas när de äter. Höns och grisar äter mest kraftfoder som består av spannmål och baljväxter. Däremot behövs idisslarna, alltså de betande djuren i Sverige. I skogrika länder som Sverige kan de hålla marker som annars skulle växa igen öppna. Det är bra för den biologiska mångfalden, särskilt om korna betar på naturbetesmarker som ängar och hagar.

 

Tips på hur du kan minska på ditt miljöavtryck genom dina köp av mejerier:

 • Köp Svenska produkter. I jämförelse med andra länder står sig svensk mjölkproduktion väl när det gäller djuromsorg, användning av antibiotika samt klimatpåverkan.

 • Välj miljömärkta och ekologiska produkter

 • Byt ut en del av dina mejerprodukter till växtbaserade produkter till exempel havreprodukter. Rekommendationen gällande mejeriprodukter är att vi ska få i oss 1dl/dag inklusive det vi har i maten. 

Länk: Mejerivaror (livsmedelsverket.se)

Ägg

Ägg ger ganska små utsläpp av växthusgaser jämfört med andra proteinrika livsmedel av djur, till exempel nötkött. Den negativa miljöpåverkan från ägg beror främst på hönornas foder.Värphöns äter spannmål som odlas i Sverige, men för att hönorna ska få tillräckligt med bra protein används också en del importerat sojafoder. Produktionen av spannmål bidrar till läckage av växtnäring till vattendrag, sjöar och hav. Miljöproblemen med soja beror bland annat på att det används mycket kemiska bekämpningsmedel i odlingen. Den ökade sojaanvändningen i världen bidrar till avskogning, främst i Latinamerika. Kött från djur som inte ätit sådan soja, utan exempelvis inhemska fodergrödor, bidrar inte till avskogning i världen.

Tips för dig som vill äta ägg med liten påverkan på miljön:

 • Köp närproducerat

 • Ekologiskt certifierat

 • Kolla efter hönsens foder. Välj de som inte får soja.

Minska

Matsvinn

Matsvinn är mat som går bra att äta men av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Visste du att en tredjedel av all mat som produceras i världen inte äts upp? Här i Sverige sker det stora matsvinnet i hushållen. Förutom att matsvinn är pengar som bokstavligen försvinner i soporna är det inte klimatsmart. Vill du göra en enkel insats för klimatet och miljön och även din plånbok kan du se till att minska på ditt matsvinn.

Enkelt tips är att göra söndagssoppa eller en restsoppa i slutet av varje vecka. Nästan allt kan mixas ner i en soppa och bli supergott!

 

Ta hjälp av Livsmedelsverkets verktyg “Svinnsikt” för att få fler tips på hur just du kan minska på ditt matsvinn.

Länk: Svinnsikts-coachen-startsida (livsmedelsverket.se)

bottom of page