PSYKOSOCIAL MOTTAGNING
PREMICARE TIMRÅ

Telefon: 060 - 59 55 14

 

Kurator

Vår kurator kan hjälpa till med bedömning och samtalsbehandling för personer med:

 • Kristillstånd/ traumatisering vid t ex sjukdom, livskris, sorg, misshandel, övergrepp, relationsproblem och separation.

 • Lätta och medelsvåra tillstånd av depression, nedstämdhet, ångest, oro och sömnsvårigheter.

 • Stressrelaterade sjukdomstillstånd.

 • Psykosomatiska tillstånd, t ex smärta

 • Psykosocial problematik som leder till ohälsa

 • Livsstilsrelaterade problem som leder till ohälsa

 • Vi ger också information i sociala och psykosociala frågor.

 

Psykolog
Vi kan hjälpa dig som har problem som exempelvis:

 • Social fobi

 • Ångest eller Depression

 • Gravida samt postpartum depressioner

 • Krisreaktioner (undantaget suicidrisk, förvirring, unga vuxna i separationskris)

 • Stressreaktioner och stresstillstånd

 • Utmattningsdepression

 • Ätstörningar

 

MBHV-psykolog
En mbhv-psykolog arbetar med föräldrasamtal, kortare samtalsterapier med föräldrar/blivande föräldrar och utredning av barnets utveckling eller beteende. Frågorna och funderingarna kan vara olika men i bakgrunden finns oftast en oro för hur det är eller en önskan om förändring.

 

För hjälp hos oss behövs en remiss från BVC, MHV eller läkarmottagningen.

 

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge