LAB
PREMICARE SÖRÅKER

Välkommen till laboratoriets öppenvårdsmottagning "DROP IN".


Tider för drop-in:

Mån-tor. kl: 08.00-11.00 och kl: 13.00-15.00.

Ons. kl: 8.00-11.00 och kl:13.30-15.00.

Fre. kl: 08.30-09.30.

  • Tag en nummerlapp och sitt ner.

  • Provtagningen bör ske ca en vecka innan besöket hos läkare/distriktssköterska.

  • Se bifogad provtagningshänvisning

På lab har vi hand om provtagningen för våra läkare och distriktssköterskor enligt ordinerade prover, eller om du fått en remiss från någon annan vårdgivare. Förutom provtagningen assisterar vi våra läkare när de utför diverse undersökningar och småoperationer.

 

Vi som arbetar på LAB heter:

  • Birgit Öhrling

  • Tina Östlin

 

Kontakt, tel: 060 - 464 18

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge