Personal

Premicare Öbacka

DISTRIKTSSKÖTERSKA
1/1
1/1
SJUKGYMNAST/FYSIOTERAPEUT
LÄKARE
1/1
SJUKSKRIVNINGS-
KOORDINATOR
BARNMORSKA
1/1
1/1
MEDICINSK SEKRETERARE
KURATOR
FOTSJUKVÅRD
REHABKOORDINATOR
1/1
1/1
1/1
1/1
LAB
1/1
DIETIST
LOKALVÅRD
1/1
1/1
VERKSAMHETSCHEF
1/1
För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge