Personal

Premicare Ljustadalen

DISTRIKTSSKÖTERSKA/SJUKSKÖTERSKA
1/1
DIABETESSKÖTERSKA
1/1
LÄKARE
BARNMORSKA
1/1
1/1
SJUKGYMNAST/FYSIOTERAPEUT
1/1
MEDICINSK SEKRETERARE
LAB
ARBETSTERAPEUT
DIETIST
1/1
1/1
1/1
1/1
KURATOR
LOKALVÅRD
1/1
1/1
VERKSAMHETSCHEF
1/1
För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge