Patientavgifter 

 • Besök hos läkare, 200 kr
 • Hembesök av läkare, 200 kr
 • Besök hos distriktssköterska, 200 kr
 • Besök hos fysioterapeut (sjukgymnast), 200 kr
 • Besök hos arbetsterapeut, 200 kr
 • Besök hos kurator, 200 kr
 • Besök hos psykolog, 200 kr
 • Besök hos dietist, 200 kr
 • Besök på barnmorskemottagningen vid mödravård, 0 kr
 • Telefonrecept, 80 kr
 • Provtagning inför läkarbesök på vårdcentralen, 0 kr
 • Vaccinationsavgift (vaccin ingår inte), 200 kr
 • Influensavaccin (65+ och riskgrupper), 70 kr
 • Vaccination inom basprogrammet barnhälsovården, 0 kr​
 • Gynekologisk cellprov, 0 kr
 • Mammografiscreening, 40-74 år är kostnadsfri
 • Sjukvård till barn och ungdomar t o m 19 år är kostnadsfri
 • Läkarbesök och sjukvårdande behandling gällande personer 85 år och äldre är kostnadsfri, detta gäller även receptavgift samt hembesök.

 

Högkostnadsskydd - frikort

När du betalat 1 150 kr i patientavgifter under en 12-månaders period får du ett frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av de 12 månaderna. Du ska själv bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts. Erlagda patientavgifter som överskrider gränsen återbetalas inte.

 

​Om- eller avbokning

Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud, debiteras du ordinarie patientavgift plus faktureringsavgift 50 kr. Det gäller även besök där patientavgift inte skulle ha tagits ut.

 • Om- eller avbokning ska ske senast 2 timmar innan stängningsdags dagen före bokad tid, i annat fall debiteras du för uteblivet besök, gäller även avgiftsfria besök.

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge