LAB
PREMICARE LJUSTADALEN

Drop In
Välkommen till laboratoriets öppenvårdsmottagning "DROP IN" för dig som blivit ordinerad provtagning.
 
Må - Fre, kl: 08.00 - 09.30 samt kl: 10.00 - 11.30

  • Provtagningen bör ske ca en vecka innan besöket hos läkare/distriktssköterska.

  • Se bifogad provtagningshänvisning

På lab har vi hand om provtagningen åt våra läkare och även åt andra kliniker. Förutom provtagningen assisterar vi våra läkare när de utför diverse undersökningar och småoperationer.

Kontakt:

Tel: 060-6079500 

 

Lis-Beth Söder Abramsson, epost: lis-beth.soder.abramsson@premicare.com

För akuta sjukdomsfall ring 112

© 2016 Premicare       

Premicare AB, Lövuddsvägen 44, 861 41 Sörberge